TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGHỀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ ĐÚC DÁT ĐỒNG MỸ NGHỆ TRÊN TOÀN QUỐC

 

Nghề đúc đồng

 

Tên nghề:        ĐÚC, DÁT ĐỒNG MỸ NGHỆ

Trình độ đào tạo: Đào tạo sơ cấp nghề

Thời gian đào tạo: 03 tháng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ nghề đúc, dát đồng mỹ nghệ.

 

                Xem thêm: Chứng chỉ nghề kỹ thuật điêu khắc gỗ.

 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

 


- Kiến thức:
+ Phân tích được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu đúc đồng, công dụng, cấu tạo, cách sử dụng dụng cụ, thiết bị máy móc dùng trong nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ;
+ Phân tích được phương pháp thiết kế, gia công lò nấu đồng;
+ Phân tích được quy trình kỹ thuật đúc các sản phẩm đồng mỹ nghệ thông thường như: Phân tích được quy trình kỹ thuật đúc phôi liệu dát đồng; phân tích được quy trình kỹ thuật đúc nồi đồng; phân tích được quy trình kỹ thuật đúc bình hoa đồng; phân tích được quy trình kỹ thuật đúc đỉnh đồng;
+ Phân tích được quy trình kỹ thuật đúc các sản phẩm đồng mỹ nghệ kỹ thuật cao như: Phân tích được quy trình kỹ thuật đúc phù điêu đồng; phân tích được quy trình kỹ thuật đúc tượng đồng; phân tích được quy trình kỹ thuật đúc chuông đồng;
+ Mô tả được phương pháp hoàn thiện sản phẩm đúc đồng;
+ Phân tích được quy trình kỹ thuật dát mâm đồng;
+ Phân tích được quy trình kỹ thuật dát chậu đồng.
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị máy móc dùng trong nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ;
+ Thiết kế, gia công được các lò nấu đồng dùng bễ, lò gió đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Làm được các khuôn, thao thông thường như: khuôn đúc phôi liệu dát đồng, khuôn đúc nồi đồng, khuôn đúc bình hoa đồng, khuôn đúc đỉnh đồng;
+ Làm được các khuôn thao kỹ thuật cao như: khuôn đúc phù điêu đồng, khuôn đúc tượng đồng, khuôn đúc chuông đồng theo mẫu đảm bảo kỹ thuật cao;
+ Đúc và hoàn thiện được các sản phẩm đồng mỹ nghệ theo mẫu thông thường: phôi liệu dát đồng, nồi đồng, bình hoa, đỉnh đồng với chất lượng cao về kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Đúc và hoàn thiện được các sản phẩm đồng mỹ nghệ kỹ thuật cao như: phù điêu đồng, tượng đồng, chuông đồng với chất lượng cao;
+ Dát được mâm đồng, chậu đồng theo mẫu, đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật cao;
+ Tổ chức, quản lý được tổ sản xuất, ca sản xuất, phân xưởng sản xuất;
+ Tự tổ chức được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Đúc, dát đồng mỹ nghệ; tiếp thị và tính toán được giá thành sản phẩm đúc đồng.

 

 

Cơ hội việc làm:

 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc ở các cơ sở sau đây:

- Làm việc trong các doanh nghiệp đúc, dát đồng mỹ nghệ: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ca, phó ca sản xuất, cán bộ kỹ thuật, đốc công, quản đốc, phó quản đốc xưởng sản xuất;

- Làm việc tại các làng nghề đúc, dát đồng mỹ nghệ: kỹ thuật viên, cán bộ kỹ thuật, quản đốc, phó quản đốc xưởng;

- Trực tiếp mở xưởng sản xuất chỉ đạo tổ chức kinh doanh và chỉ đạo kỹ thuật trong xưởng sản xuất của mình.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng -An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Kỹ thuật nhiệt

3

An toàn lao động

2

Điện kỹ thuật

4

Quản lý sản xuất

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Vẽ mỹ thuật

8

Đúc phù điêu mùa xuân

2

Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị.

9

Đúc tượng phật

3

Thiết kế, gia công lò đúc đồng

10

Đúc chuông đồng

4

Đúc phôi liệu dát đồng

11

Hoàn thiện sản phẩm đúc đồng

5

Đúc nồi đồng

12

Dát mâm đồng

6

Đúc bình hoa

13

Dát chậu đồng

7

Đúc đỉnh đồng

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Đúc phù điêu cửa võng

4

Đúc hạc đồng

2

Đúc phù điêu mùa thu

5

Đúc tượng La Hán

3

Đúc nghê đồng

6

Đúc tượng Bác Hồ

 

 

Cá nhân đăng ký đào tạo, cấp chứng chỉ nghề đúc dát đồng mỹ nghệ xin liên hệ trực tiếp qua Hotline: 0904.889.859 - 0908.060.060 - 0994.82.9999 để được tư vấn về hồ sơ, thủ tục, thời gian.... chính xác nhất.

VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG


Trụ Sở Chính

Adress: 227 Trần Đại Nghĩa - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện Thoại: (04) 6686 8910 - Fax: (04) 3257 9999

Hotline: 0904 889 859 - 0908 060 060 - 0994 82 9999

VP HCM

Địa chỉ: Số 10 Đường 3/2 - Quận 10 - TPHCM

Hotline: 0904 889 859 - 0908 060 060

Email: vienxaydung.edu.vn@gmail.com


Website: www.vienxaydung.com.vn - www.vienxaydung.edu.vn

1 Phiếu /