Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Chỉ Huy Trưởng

Cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình và chứng chỉ hành nghề xd trên toàn quốc. Tổ chức đào tạo các lớp nghiệp vụ chỉ huy trưởng nói riêng và nghiệp vụ xây dựng nói chung, đảm bảo chất lượng đào tạo uy tín với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ giảng