Lớp Học Chứng Chỉ Đấu Thầu Tại Phú Thọ - Yên Bái – Lào Cai

Tổ chức mở lớp học nghiệp vụ đấu thầu tại Phú Thọ - Yên Bái – Lào Cai. Lớp khai giảng thường xuyên hàng tháng, cấp chứng chỉ đấu thầu sau khi kết thúc khóa học. Có hỗ trợ đào tạo từ xa cho các học viên tỉnh xa, ko có điều kiện đi học