Lớp Học Đào Tạo Nghiệp Vụ Chỉ Huy Trưởng Công Trình

  Tổ chức đào tạo lớp học nghiệp vụ chỉ huy trưởng thường xuyên hàng tháng tại Hà Nội & TP Hồ Chí Minh. Đăng ký học ngay để được giảm 30% học phí. Đào tạo chất lượng - uy tín.