Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận dịch vụ đăng tải thông tin đấu thầu qua mạng cho các công ty, doanh nghiệp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ( Muasamcong.mpi.gov.vn ). Đảm bảo tiết kiệm thời gian - Chi phí tiết kiệm - Hồ sơ đơn giản.

 

đăng ký mạng đấu thầu quốc gia

 

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

 

 

Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu

 

* Trình tự thực hiện:

- Kê khai thông tin doanh nghiệp
- Làm bản kê khai đăng tải thông tin đấu thầu gửi cục quản lý đấu thầu.


* Cách thức thực hiện:
Bên công ty gửi thông tin công ty cần thiết cho Viện chúng tôi để làm bản kê khai. ( Gửi qua Email)


* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký đăng tải thông tin về đấu thầu
- Giấy phép đăng ký kinh doanh bản photo công chứng

- Chứng minh thư người đại diện pháp luật bản photo công chứng


* Số lượng hồ sơ

- 01 bản 

 

* Thời hạn giải quyết: 2 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng tải thông tin đấu thầu.

* Cơ quan đăng tải: Cục quản lý đấu thầu đấu thầu quốc gia. ( Đăng tải tại: Muasamcong.mpi.gov.vn)

* Chi phí: Liên hệ trực tiếp Hotline: 0904.889.859 (Ms.Hoa) - 0909.099.583 (Ms.Lam)

 

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng.
Adress: Tòa HH2A - KĐT Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Website: https://vienxaydung.com.vn/ - vienxaydung.edu.vn
Emai: [email protected]
Tel: 04.6686.8910 . Fax: 043.257.9999
Hotline: Hotline: 0904.889.859 (Ms.Hoa) - 0909.099.583 (Ms.Lam) -

 

3 Vote /