Doanhnh nghiệp bạn đang muốn tham gia vào hoạt động đấu thầu nhưng bạn không biết liệu có cần phải xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng trong đấu thầu hay không? Có phải cả nhà thầu chính và nhà thầu phụ đều bắt buộc hay chỉ nhà chính mới phải xin chứng chỉ này?... Hãy để chúng tôi giúp bạn giải đáp thắc mắc này nhé! Dịch vụ trọn gói 100% xin liên hệ Hotline: 0904.889.859 (Ms.Hoa) & 0909.099.583 (Ms.Lam)

 

Chứng chỉ năng lực xây dựng trong đấu thầu là gì?

Chứng chỉ năng lực nhà thầu là tên gọi tắt của chứng chỉ năng lực xây dựng trong hoạt động đấu thầu. Chứng chỉ này cũng giống như một số loại chứng chỉ xây dựng khác, là bản đánh giá năng lực của của tổ chức tham gia hoạt động đấu thầu được cục quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ xây dựng cấp (đối với chứng chỉ hạng 1) hoặc Sở Xây dựng cấp (đối với chứng chỉ hạng 2 và chứng chỉ hạng 3).

Như vậy, chứng chỉ năng lực xây dựng cho nhà thầu chính là điều kiện và cũng chính là bản đánh giá để thể hiện quyền hạn cho các doanh nghiệp, công ty và đơn vị được phép tham gia vào các hoạt động xây dựng trên phạm vi toàn quốc.

Theo quy định tại khoản 35, 36 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 thì có nhà thầu chính và nhà thầu phụ được hiểu như sau:

Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Dù là nhà thầu chính và nhà thầu phụ đều phải có chứng chỉ năng lực xây dựng.

Do đó nếu như không có chứng chỉ này thì các doanh nghiệp không có đủ điều kiện để tham gia vào hoạt động xây dựng.

Các lĩnh vực phải xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng trong đấu thầu

Căn cứ theo khoản 1 Điều 57 Nghị định 59/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 100/2018/NĐ-CP tổ chức phải có chứng chỉ năng lực khi tham gia vào các lĩnh vực xây dựng sau:

 • Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
 • Lập quy hoạch xây dựng.
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Thi công xây dựng công trình.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình.

Điều kiện để xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng trong đấu thầu

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về nhà thầu có tư cách hợp lệ khi tham gia đấu thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 1. a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;
 2. b) Hạch toán tài chính độc lập;
 3. c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
 4. d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

 1. e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;
 2. g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;
 3. h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.”

Chứng chỉ năng lực xây dựng trong đấu thầu được cấp trong những trường hợp nào?

Căn cứ theo Điều 58 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì việc cấp chứng chỉ năng lực xây dựng trong đấu thầu được quy định như sau:

1. Chứng chỉ năng lực được cấp cho tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau:

 1. a) Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
 2. b) Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực;
 3. c) Cấp lại chứng chỉ năng lực do chứng chỉ năng lực cũ bị mất hoặc hư hỏng hoặc hết thời hạn hiệu lực.

Khi thuộc vào một trong các trường hợp trên thì bạn có thể xin cấp chứng chỉ theo quy định.

Làm thế nào để xin chứng chỉ năng lực xây dựng trong đấu thầu?

Việc xin chứng chỉ này không hề khó khăn như bạn nghĩ, bạn chỉ cần làm theo trình tự sau:

Nộp hồ sơ

Bạn chỉ cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm các giấy tờ, tài liệu như sau:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng.

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

 1. Tên tổ chức: ....................................................................................................................
 2. Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................................
 3. Số điện thoại: ………………………………Số fax:...........................................................
 4. Email …………………………………Website: .................................................................
 5. Người đại diện theo pháp luật:.......................................................................................

Họ và tên: ………………………………….Chức vụ: .............................................................

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập

số: …………………….Nơi cấp:…………………… Ngày cấp: .............................................

 1. Ngành nghề kinh doanh chính:........................................................................................
 2. Mã số chứng chỉ năng lực (nếu có):................................................................................

Số Chứng chỉ: …………………….ngày cấp ……………….nơi cấp: ....................................

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: .............................................................................................

 1. Danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề và cá nhân tham gia, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan của tổ chức
 2. a) Danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề:

STT

Họ và tên

Vị trí/Chức danh

Số chứng chỉ hành nghề1

Điện thoại liên hệ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. b) Danh sách cá nhân tham gia, công nhân kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực cấp chứng chỉ:

STT

Họ và tên

Vị trí/chức danh

Trình độ chuyên môn

Điện thoại liên hệ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 1. Kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ:

STT

Nội dung hoạt động xây dựng
(Ghi rõ lĩnh vực hoạt động và vai trò: nhà thầu chính, nhà thầu phụ, tổng thầu,...)

Thông tin công trình

Chủ đầu tư
(Tên chủ đầu tư, số điện thoại liên hệ)

Ghi chú

1

Nội dung công việc thực hiện: ………..

(Tên dự án/công trình; nhóm dự án; loại, cấp công trình; vị trí xây dựng)

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kê khai máy móc, thiết bị (đối với tổ chức thi công xây dựng, tổ chức khảo sát xây dựng)

STT

Loại máy móc, thiết bị phục vụ thi công

Số lượng

Công suất

Tính năng

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Sở hữu của tổ chức hay đi thuê

Chất lượng sử dụng hiện nay

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hoạt động: ………………………………………Hạng: ............................................

□ Cấp lần đầu, điều chỉnh hạng

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ..........................................................................................

□ Điều chỉnh, bổ sung

(Tên tổ chức) chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam kết hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC
(Ký, họ và tên, đóng dấu)

 

 

 • Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
 • Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ XÁC ĐỊNH HẠNG CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 1. Họ và tên: .......................................................................................................................
 2. Trình độ chuyên môn: ....................................................................................................
 3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (năm, tháng): ...................................................
 4. Đơn vị công tác: .............................................................................................................
 5. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

STT

Thời gian công tác
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập
(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

 

 

 1. Tên Dự án/công trình:........

Nhóm dự án/cấp công trình:...

Loại công trình:……………….

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:……………………..

 1. ....

 

2

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 1. Số Chứng chỉ hành nghề đã được cấp: ………………………….Ngày cấp:………………………. Nơi cấp: …………………. Phạm vi hoạt động: ...............................................................................................................
 2. Tự xếp hạng: ............................................................................................................. (1)

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

 

Xác nhận của cơ quan,
tổ chức quản lý trực tiếp (2)
(Ký, đóng dấu)

Tỉnh/thành phố, ngày…./…./…..
NGƯỜI KHAI
 (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 • Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.

Sau khi hồ sơ đã đầy đủ thì bạn nộp tới cơ quan có thẩm quyền cụ thể là nộp tới Bộ Xây dựng nếu xin cấp chứng chỉ hạng 1, nộp tới Sở Xây dựng nếu xin cấp chứng chỉ hạng 2 và hạng 3.

Hiện nay có 3 phương thức gửi hồ sơ bạn có thể lựa chọn như nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc là nộp qua mạng điện tử trực tuyến.

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ

Khi nhận được hồ sơ thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét và cấp chứng chỉ nếu hồ sơ hợp lệ trong thời hạn cụ thể:

 • 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực;
 • 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực;

Trường hợp mà hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi bổ sung hồ sơ (thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị).

Nên lựa chọn dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng trong đấu thầu nào tốt nhất?

Hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ xin chứng chỉ năng lực xây dựng trong đấu thầu, tuy nhiên bạn cần lựa chọn cho mình đơn vị có uy tín nhất để tránh tình trạng tiền mất tật mang.

Tại sao bạn không đến với chúng tôi – Viện Xây dựng nhỉ.

Viện Xây Dựng được thành lập từ lâu đời. Viện tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn làm chứng chỉ năng lực xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các lợi ích sau:

Đảm bảo chất lượng:

Đến với chúng tôi, bạn sẽ được hỗ trợ tất cả từ khâu chuẩn bị hồ sơ cho đến khi sát hạch, nhận kết quả. Vi vậy  Bạn sẽ bạn được cắt giảm tất cả các khâu trung gian.

Sản phẩm bạn nhận được đảm bảo chất lượng và yên tâm hành nghề hợp pháp mà không lo bị cơ quan có thẩm quyền “hỏi thăm”.

Tiết kiệm thời gian tối ưu:

Hồ sơ của các bạn được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí cho doanh nghiệp.

Nhân sự chuyên nghiệp:

Đội ngũ tư vấn là những nhân viên chuyên nghiệp, chính xác, hoạt động 24/24.

Khách hàng tin tưởng:

Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tới hơn hàng nghìn khách hàng khác nhau trên khắp các tỉnh thành toàn quốc và luôn nhận được sự hài lòng từ phía khách hàng.

Hãy đến với chúng tôi để nhận được dịch vụ tốt nhất nhé.

Mẫu chứng chỉ năng lực xây dựng trong đấu thầu như thế nào?

TÊN CƠ QUAN CẤP
CHỨNG CHỈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

CHỨNG CHỈ
NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Số: ………………………….
(Ban hành kèm theo Quyết định số: ... ngày ....)

Tên tổ chức:..........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: .....................................

Ngày cấp ……………………………………………Nơi cấp: ..................................................

Tên người đại diện theo pháp luật: ……………………………………..Chức vụ: ..................

Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................

Số điện thoại: ………………………………………………Số fax: ..........................................

Email: ……………………………………………….Website: ..................................................

Phạm vi hoạt động xây dựng:

 1. Tên lĩnh vực hoạt động (ghi rõ loại dự án/loại công trình): …………………Hạng: .............
 2. Tên lĩnh vực hoạt động (ghi rõ loại dự án/loại công trình): …………………Hạng: .............

3 ………………

Chứng chỉ này có giá trị đến hết ngày ……./……../………….

 

……….. , ngày ....tháng....năm 20...
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ
(Ký, họ và tên, đóng dấu)

 

 

 

VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
Adress: Tòa HH2A - KĐT Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

Tel : 046 686 8910; Fax : 046 257 9999

Hotline: 0904 889 859 Ms Linh  - 0909.099.583 Ms.Lam

Website: https://vienxaydung.com.vn

Email: vienxaydung.com.vn@gmail.com

 

1 Vote /