Cá nhân làm việc trong lĩnh vực tu bổ di tích được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp chứng chỉ hành nghề với thời hạn lên đến 5 năm khi đảm bảo các điều kiện nhất định. Bài viết chia sẻ một số thông tin hữu ích về chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích dành cho cá nhân. 

 

Đối tượng nào cần phải có chứng chỉ hành nghề di tích

Đối tượng nào cần phải có chứng chỉ hành nghề di tích

 

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 

Theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích được cấp cho các cá nhân đảm bảo điều kiện với từng trường hợp cụ thể như sau:


Cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích theo quy định.
Điều 9 Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh:

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích được phân ra các trường hợp cụ thể, tùy theo các điều kiện đáp ứng của các cá nhân. Với các phân loại về chứng chỉ hành nghề như sau:

 

 

1. Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:
a) Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng;
b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

2. Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích:
a) Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng;
b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

3. Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích:
a) Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng;
b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

4. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích:
a) Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;
b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

 

Mẫu chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 

Nghị định số 61/2016/NĐ-CP quy định rõ: Thẩm quyền cấp, cấp lại cũng như thu hồi chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

 

Thành phần hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề di tích

 

+ Đơn đề nghị (Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ)

+ 2 Bằng tốt nghiệp đại học photo công chứng.

+ 2 Chứng chỉ hành nghề bản photo công chứng. ( Tùy theo lĩnh vực hành nghề tu bổ di tích mà chứng chỉ hành nghề tương ứng như mục I ở trên)

+ 2 Chứng minh thư bản photo công chứng

+ 2 Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tham gia khóa học bồi dưỡng về tu bổ di tích. ( Bản photo công chứng)

+ 2 Ảnh 3x4 (Chụp mới nhất)

 

Liên hệ & đăng ký nộp hồ sơ

 

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận dịch vụ trọn gói 100% thu hồ sơ đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích, chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích, chứng chỉ hành nghề bảo quản tu bổ di tíchchứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích......

 

Chi phí: Xin liên hệ trực tiếp để nhận báo giá tốt nhất

 

Mọi chi tiết xin liên hệ

 

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng

Adress: Tòa HH2A Khu đô thị Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

Website: https://vienxaydung.com.vn

Hotline: & 0904.889.859 (Ms.Hoa)

 

 

4 Vote /
DV Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Tu Bổ Di Tích Cho Cá Nhân