Các tập thể, tổ chức tham gia vào công tác bảo tồn di tích được đảm bảo hoạt động hợp pháp nhờ vào chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, được cấp bởi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao. 

Mục đích tu bổ di tích 

Tu bổ di tích không đơn giản chỉ là khôi phục một công trình kiến trúc cổ truyền như mới. Nó gồm tổng hợp nhiều hoạt động chặt chẽ có mối liên hệ mật thiết với nhau như nghiên cứu, sáng tạo, xây dựng… với mục đích:

 

tu bổ di tích

Tu bổ di tích rất quan trọng trong cuộc sống hiện đại

 • Loại bỏ, giải phóng những điểm lạ, không phù hợp và có tác hại xấu đến giá trị của di tích
 • Giữ lại tối đa các yếu tố nguyên gốc của di tích
 • Khôi phục lại các điểm đã bị mất mát 
 • Giúp di tích bền vững hơn về mặt thời gian 
 • Phục vụ nhu cầu tinh thần của xã hội

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 

Theo Nghị định 64/2016 NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích cho tổ chức hoặc chứng nhận hành nghề tu bổ di tích được cấp cho tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định đối với từng nhóm cụ thể. 

1. Giấy chứng nhận hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích

 • Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Đủ điều kiện pháp lý về hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng
 • Tối thiểu 2 người là thành viên của tổ chức được cấp chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích
 • Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Đủ điều kiện pháp lý về hành nghề thiết kế xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng;
 • Tối thiểu 3 người là thành viên của tổ chức được cấp chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích và thiết kế tu bổ di tích

2. Giấy chứng nhận hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích

 • Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Đủ điều kiện pháp lý về hành nghề thiết kế xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng;
 • Tối thiểu 3 người là thành viên của tổ chức được cấp chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích và thiết kế tu bổ di tích

3. Giấy chứng nhận hành nghề thi công tu bổ di tích

phục hồi thi công tu bổ di tích

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích

 • Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Có đầy đủ điều kiện pháp lý về năng lực của tổ chức thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về xây 
 • Tối thiểu 3 người là thành viên của tổ chức được cấp chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích
 • Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Có đầy đủ điều kiện pháp lý về năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng
 • Tối thiểu 2 người là thành viên của tổ chức được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích

4. Giấy chứng nhận hành nghề tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích

 • Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Có đầy đủ điều kiện pháp lý về năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng
 • Tối thiểu 2 người là thành viên của tổ chức được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 

Muốn được cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, tổ chức nộp 1 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích theo mẫu
 • Danh sách người được cấp chứng chỉ hành nghề kèm theo bản sao các loại chứng chỉ hành nghề phù hợp tùy theo nhóm hoạt động nên trên
 • Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức hợp pháp

Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 

bảo quản di tích

 

Tổ chức bạn đang hoạt động có nhu cầu được cấp chứng chỉ, chứng nhận hành nghề tu bổ di tích? Đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng ngay qua hotline: 0909.099.583 - 0904.889.859

Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng là đơn vị chuyên đào tạo nghiệp vụ và cấp các loại chứng chỉ hành nghề trong cả nước. Với chương trình ưu đãi, có hỗ trợ học viên ở xa, chúng tôi sẽ giúp bạn có chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích nhanh nhất.

 

3 Vote /