KHÓA HỌC LẬP DỰ TOÁN

Lớp Học Lập Dự Toán Cấp Chứng Chỉ Lập Dự Toán Xây Dựng

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng thường xuyên tổ chức lớp học đào tạo về lập dự toán và đo bóc tách khối lượng[...]

KHÓA HỌC ĐO TRẮC ĐẠC

Lớp Học Cấp Chứng Chỉ Đo Trắc Đạc Trắc Địa Công Trình Uy Tín TQ

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng tổ chức các lớp học cấp nhanh chứng chỉ đo trắc địa, chứng chỉ đo trắc đạc công[...]