Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

 

Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp để xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với các cá nhân là tổng thời gian cá nhân chính thức tham gia hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Do đó, trường hợp ông Trịnh Minh An có bằng đại học hệ vừa học vừa làm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông năm 2015 nhưng đã tốt nghiệp Trung cấp xây dựng cầu đường năm 2007 và có thời gian kinh nghiệm tham gia giám sát xây dựng, thi công công trình giao thông liên tục từ năm 2007 đến nay thì có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông với trình độ đại học theo năng lực kinh nghiệm thực tế của ông.

Để được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông, ông Trịnh Minh An phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

Cá nhân muốn hỗ trợ xin cấp nhanh chứng chỉ hành nghề thiết kế, tư vấn giám sát và các lĩnh vực khác xin xem chi tiết
-->> https://vienxaydung.com.vn/30-dich-vu-lam-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-uy-tin-toan-quoc.html

 

Hotline: 0909.099.583 (Ms.Lam) - 0904.889.859 (Ms.Hoa)

 

Trích nguồn thông tin: Boxaydung.vn

 

1 Vote /