Nghị định 37/2015/NĐ-CP - Quy định mới về hợp đồng xây dựng

 

nghị định


Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng với nhiều điểm mới trong hợp đồng xây dựng, đáng chú ý là quy định về mức tạm ứng hợp đồng. Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn hợp đồng xây dựng mới nhất áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng để nghiên cứu và áp dụng cho doanh nghiệp.
Nội dung chi tiết Nghị định 37/2015/NĐ-CP được trình bày cụ thể dưới đây và các bạn có thể tải toàn bộ văn bản để nắm được nội dung cụ thể nhất.

 

Để tải Nghị định 37/2015/NĐ-CP - Quy định mới về hợp đồng xây dựng về máy tính tại đây: Nghi_Dinh_37_2015_ND-CP.doc [256 Kb] (Đếm: 2680)

 

 

Vote /