Câu hỏi của bạn Đinh Bá Phong tại hòm thư Dinhbaphonghn@gmail.com hỏi :


Theo Văn bản số 5356/BKHĐT-QLĐT ngày 18/8/2014 thì hiện nay chưa bắt buộc nhà thầu tham dự thầu phải có tên được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Vậy hiện nay có bắt buộc phải đăng tải thông tin năng lực nhà thầu và mời thầu về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng không? Trong trường hợp nếu là các dự án không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thì có quy định riêng không?

Một đơn vị tư vấn đã thực hiện rất nhiều thiết kế, lập dự án từ nhiều năm nay và đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt, trong các văn bản thẩm duyệt của cơ quan chức năng đã được đánh giá là đơn vị có đủ năng lực hành nghề tư vấn, thiết kế. Tuy nhiên, hiện nay đơn vị chưa đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng. Đây là lý do bị chủ đầu tư từ chối thì có đúng không? Những dự án đang làm dở dang, khi gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng xin ý kiến thẩm duyệt thì có bị trả lại vì chưa công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng không?

 

Sau khi xem xét Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

 

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định về một số nội dung công việc có yêu cầu phải đăng tải thông tin năng lực nhà thầumời thầu trước khi thực hiện. Theo quy định tại Điều 159 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và quy định tại Khoản 3 Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì các tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng công trình cần phải công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng của mình trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng. Do vậy, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải thông tin năng lực trên website của Bộ Xây dựng(http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/) , Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện.

Các công việc đang thực hiện theo hợp đồng đã ký kết trước ngày Nghị định 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực cho đến trước ngày 01/01/2015 thì được tiếp tục thực hiện. Sau ngày 01/01/2015 tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố đăng tải công khai thông tin theo quy định của pháp luật về xây dựng.

 

Tư vấn dịch vụ nhận hồ sơ đăng tải thông tin năng lực ở đâu uy tín?

 

Các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức muốn thực hiện quy trình đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng lên website Bộ Xây Dựng uy tín. Liên hệ với đơn vị Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng ( vienxaydung.edu.vn - vienxaydung.com.vn ) để được tư vấn về hồ sơ & thủ tục đơn giản, nhanh gọn nhất.

Xem chi tiết tại đây: https://vienxaydung.com.vn/110-dv-xin-cap-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-uy-tin-100.html 

 

Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng

 

 

1 Vote /