Công ty xây dựng của đơn vị cũng đã ký kết hợp đồng với chủ đầu tư và đang thực hiện công việc. Hiện chủ đầu tư đang xem xét lại tư cách nhà thầu của công ty với lý do chưa đăng ký đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng. Bà Thanh hỏi, như vậy công ty của bà có vi phạm quy định không?

 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 159 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử do cơ quan này quản lý.

Vì vậy, để có cơ sở lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khảo sát xây dựng thì tổ chức phải thực hiện việc công khai thông tin năng lực về hoạt động xây dựng theo quy định.

 

Trích thông tin tại: Chinhphu.vn

VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG


Trụ Sở Chính

Adress: HH2A - KĐT Linh Đàm - Hà Nội

Tel: (04) 6686 8910 - Fax: (04) 3257 9999

Hotline: 0904 889 859 - 0908 060 060

VP HCM

Adress: Số 10 Đường 3/2 - Quận 10 - TPHCM

Hotline: 0904 889 859 - 0908 060 060

Email: vienxaydung.edu.vn@gmail.com


Website: vienxaydung.com.vn - vienxaydung.edu.vn

Vote /