Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau và phân thành các thứ hạng. Trong đó có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1 2 3. Vậy chứng chỉ quản lý dự án hạng 1 2 3 là gì? Điều kiện ra sao? Có gì khác so với chứng chỉ hạng 1? Quy trình xin cấp chứng chỉ như thế nào? Ai cấp?.... Để có câu trả lời nhanh nhất hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây nhé!

 

    Xem thêm:

 

Đăng ký chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1 2 3

 

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1 2 3 là gì?

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án là một trong các loại chứng chỉ hành nghề xây dựng đặc biệt quan trọng. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản đánh giá năng lực khi tham gia hoạt động của lĩnh vực ghi trên chứng chỉ hành nghề.

Ví dụ: chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Mỗi cá nhân sẽ có một mã số chứng chỉ hành nghề, mã số chứng chỉ hành nghề là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân. Mỗi cá nhân tham gia hoạt động xây dựng khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu theo quy định được cấp một Mã số chứng chỉ hành nghề. Mã số chứng chỉ hành nghề không thay đổi khi cá nhân đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề đã được cấp.

 

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1 2 3

Điều kiện chung

Căn cứ theo quy định tại Điều 45 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP về điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

 • Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; nếu như là người nước ngoài hay người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài thì cần cung cấp giấy phép cư trú tại Việt Nam.
 • Cá nhân có trình độ chuyên môn được đào tạo, có thời gian kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với nội dung của việc xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1 2 3 từ 04 năm trở lên. Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Cá nhân phải đạt yêu cầu thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự áncả kiến thức pháp luật lẫn kinh nghiệm nghề nghiệp.

Điều kiện riêng

Bên cạnh việc đáp ứng các điều kiện chung ở trên thì chủ thể xin cấp chứng chỉ quản lý dự án hạng 1 2 3 còn phải thỏa mãn điều kiện riêng được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 54 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP như sau:

b) Hạng II: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cùng loại trở lên.”

Trong đó dự án nhóm B, nhóm C theo quy định lần lượt tại Điều 9, 10 Luật Đầu tư công năm 2019:

Tiêu chí phân loại dự án nhóm B

 • Dự án thuộc lĩnh: Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ; Công nghiệp điện; Khai thác dầu khí; Hóa chất, phân bón, xi măng; Chế tạo máy, luyện kim; Khai thác, chế biến khoáng sản; Xây dựng khu nhà ở có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc lĩnh vực: Giao thông, trừ dự án cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ; Thủy lợi; Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác; Kỹ thuật điện; Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử; Hóa dược; Sản xuất vật liệu, trừ dự án hóa chất, phân bón, xi măng; Công trình cơ khí, trừ dự án chế tạo máy, luyện kim; Bưu chính, viễn thông có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; Công nghiệp, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp theo quy định có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc lĩnh vực: Y tế, văn hóa, giáo dục; Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình; Kho tàng; Du lịch, thể dục thể thao; Xây dựng dân dụng trừ trường hợp đặc biệt theo quy định; Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ một số dự án theo quy định có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng.

Tiêu chí phân loại dự án nhóm C

 • Dự án thuộc lĩnh vực: Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ; Công nghiệp điện; Khai thác dầu khí; Hóa chất, phân bón, xi măng; Chế tạo máy, luyện kim; Khai thác, chế biến khoáng sản; Xây dựng khu nhà ở có tổng mức đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc lĩnh vực: Giao thông, trừ dự án cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ; Thủy lợi; Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác; Kỹ thuật điện; Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử; Hóa dược; Sản xuất vật liệu, trừ dự án hóa chất, phân bón, xi măng; Công trình cơ khí, trừ dự án chế tạo máy, luyện kim; Bưu chính, viễn thông có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; Công nghiệp, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp theo quy định có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc lĩnh vực: Y tế, văn hóa, giáo dục; Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình; Kho tàng; Du lịch, thể dục thể thao; Xây dựng dân dụng trừ trường hợp đặc biệt theo quy định; Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ một số dự án theo quy định có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng.

So sánh với chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I thì điều kiện của chứng chỉ này là phải làm Giám đốc quản lý dự án của tối thiểu 01 dự án nhóm A hay tối thiểu 02 dự án nhóm B cùng loại. Chuyên môn và kinh nghiệm phải tối thiểu là 7 năm.

 

Trình tự, thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1 2 3

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được làm theo mẫu, kèm theo đó là 02 ảnh màu có kích cỡ 4x6cm và có nền màu trắng.
 • Tệp tin có chứa ảnh màu của bản chính các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn được cấp bởi những cơ sở đào tạo hợp pháp tên đầy đủ là chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án.
 • Tệp tin có chứa ảnh màu của bản chính Bản kê khai kinh nghiệm của cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp nơi cá nhân đó làm việc hoặc thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp nếu như cá nhân đó là hội viên của tổ chức đó.
 • Tệp tin có chứa ảnh màu của bản chính những hợp đồng hoạt động xây dựng quản lý dự án mà cá nhân tham gia thực hiện công việc hay các văn bản về việc phân công công việc cho cá nhân có liên quan đến nội dung kê khai.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền (Bộ Xây dựng)

Có thể nộp hồ sơ thông qua một trong các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp
 • Bưu điện
 • Qua mạng trực tuyến

Bước 3: Tiếp nhận và cấp chứng chỉ

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn:

 • 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề;
 • 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề;
 • 25 ngày đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 4: Nhận kết quả

Tổ chức xin cấp sẽ nhận được kết quả chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1 2 3 từ cơ quan có thẩm quyền.

Nếu như chứng chỉ hạng 1 do Bộ Xây dựng cấp thì chứng chỉ quản lý dự án hạng 1 2 3 lại là do Sở Xây dựng ở các tỉnh/thành phố cấp.

 

Lý do nên đăng ký thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1 2 3 tại Viện Xây Dựng?

Hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ xin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, tuy nhiên bạn cần lựa chọn cho mình đơn vị có uy tín nhất để tránh tình trạng tiền mất tật mang.

 

Tại sao bạn không đến với chúng tôi – Viện Xây dựng nhỉ.

Viện Xây Dựng được thành lập từ lâu đời. Viện tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn làm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các lợi ích sau:

Đảm bảo chất lượng:

Đến với chúng tôi, bạn sẽ được hỗ trợ tất cả từ khâu chuẩn bị hồ sơ cho đến khi sát hạch, nhận kết quả. Vi vậy  Bạn sẽ bạn được cắt giảm tất cả các khâu trung gian.

Sản phẩm bạn nhận được đảm bảo chất lượng và yên tâm hành nghề hợp pháp mà không lo bị cơ quan có thẩm quyền “hỏi thăm”.

Tiết kiệm thời gian tối ưu:

Hồ sơ của các bạn được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí cho doanh nghiệp.

Nhân sự chuyên nghiệp:

Đội ngũ tư vấn là những nhân viên chuyên nghiệp, chính xác, hoạt động 24/24.

Khách hàng tin tưởng:

Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tới hơn hàng nghìn khách hàng khác nhau trên khắp các tỉnh thành toàn quốc và luôn nhận được sự hài lòng từ phía khách hàng.

Hãy đến với chúng tôi để nhận được dịch vụ tốt nhất qua Hotline: 0904.889.859 Ms Linh

 

VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG

 

Adress: P922 - Tòa HH2A - KĐT Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

Tel:046 686 8910 - Fax: 043 257 9999

Hotline: 0904.889.859 - 0909.099.583 

Website: https://vienxaydung.com.vn 

 

 

 

 

1 Vote /