Đăng ký Thi Sát Hạch Hành Nghề Quản Lý Dự Án Hạng 1 2 3 cho Cá Nhân

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau và phân thành các thứ hạng. Trong đó có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1 2 3. Vậy chứng chỉ quản lý dự án hạng 1 2 3 là gì? Điều kiện ra sao? Có gì khác so với chứng chỉ