Bạn muốn tham gia và trở thành những người giám sát công trình xây dựng hạng 1 nhưng bạn đang băn khoăn không biết có yêu cầu gì không? Câu trả lời là bạn cần có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 1. Chỉ cần một chứng chỉ của cơ quan có thẩm quyền cấp mong muốn của bạn sẽ sớm thành hiện thực. Muốn được như vậy bạn phải hiểu điều kiện để xin cấp chứng chỉ tư vấn giám sát hạng 1 là như thế nào? Cần phải chuẩn bị hồ sơ gì? Thời gian thực hiện có lâu không?... Hiểu được khó khăn của bạn chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất tần tật về những vấn đề liên quan đến chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 1 trong bài viết này. Hãy cùng theo dõi nhé!

 

 Bài liên quan

 

 

Mẫu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1 2 3 cá nhân

Khái niệm chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 1

Chứng chỉ hành nghề giám sát là Văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật để hoạt động trong lĩnh vực giám sát.

chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 1 do Bộ Xây dựng cấp.

 • Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng gồm:
 • Giám sát công tác xây dựng bao gồm:
 • Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
 • Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
 • Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 • Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.

Phân tích các điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 1

Điều kiện chung

 • Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đúng theo pháp luật quy định
 • Không trong thời gian điều tra, thi hành án 
 • Nếu là người nước ngoài hoặc người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có giấy phép cư trú và hoạt động tại Việt Nam được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện riêng

Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, có thời gian kinh nghiệm hoạt động phù hợp với các công việc phù hợp với nội dung cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát hạng 1 từ 7 năm trở lên. Cụ thể:

 • Giám sát công tác xây dựng công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng công trình, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng khác có liên quan đến xây dựng công trình;
 • Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt, cấp - thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.

Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ giám sát xây dựng hạng 1

Được làm giám sát trưởng các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm giám sát viên thi công xây dựng tất cả các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Bạn cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào để xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 1?

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát theo mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

 1. Họ và tên:.........................................................................................................................
 2. Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................
 3. Quốc tịch: ........................................................................................................................
 4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ……..ngày cấp:……….. nơi cấp……….
 5. Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................
 6. Số điện thoại: ……………………………..Địa chỉ Email: ..................................................
 7. Đơn vị công tác: ..............................................................................................................
 8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo):...............................................
 9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề: ……………….năm.
 10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ: …………………..ngày cấp ………….nơi cấp: .............................................

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ............................................................................................

 1. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng1:

STT

Thời gian công tác
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập
(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

 

 

 1. Tên Dự án/công trình:……………….

Nhóm dự án/Cấp công trình:…………..

Loại công trình :………………………...

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:……..

2…………

 

2

 

 

 

 

....

 

 

 

 

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề: ………………………………….Hạng: .................................................

□ Cấp lần đầu, nâng hạng

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: .........................................................................................

□ Điều chỉnh, bổ sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 • Scan màu bản gốc ảnh 4x6 với phông nền trắng
 • Scan màu bản gốc các bằng cấp chuyên môn liên quan
 • Scan màu bản gốc chứng minh nhân dân 
 • Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng, văn bản phân công công việc mà cá nhân đã tham gia thực hiện có liên quan đến nội dung kê khai 
 • Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính bản khai kinh nghiệm có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý hoặc tổ chức xã hội nghề nghiệp có liên quan đến nội dung kê khai 
 • Scan bản gốc chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thì bạn nộp hồ sơ đến Cục quản lý xây dựng thuộc Bộ Xây dựng vì đây là chứng chỉ hạng 1.

Bạn có thể nộp trực tiếp tại Bộ Xây dựng hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp qua mạng trực tuyến. Tùy vào điều kiện thì bạn có thể lựa chọn cách thức nộp cho phù hợp nhất.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn:

 • 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề này;
 • 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề này;
 • 25 ngày đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 1 phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Những vấn đề cần lưu ý khi xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 1?

 • Hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ tư vấn giám sát có thể trực tiếp mua tại Sở xây dựng hoặc bạn có thể download trên mạng.
 • Trong hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thì phần quan trọng nhất đó chính là phần kê khai kinh nghiệm công tác, bản kê khai kinh nghiệm này cần phải có dấu xác nhận của công ty, đơn vị mà bạn đang công tác hay công ty cũ của bạn.
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát và cả những chứng chỉ hành nghề xây dựng khác chỉ có thời hạn sử dụng trong vòng 05 năm trên phạm vi toàn quốc.
 • Bạn phải hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn giám sát trước đó.

Lý do nên chọn dịch vụ tư làm chứng chỉ hành nghề hạng 1 tại Viện Xây Dựng?

Hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ xin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, tuy nhiên bạn cần lựa chọn cho mình đơn vị có uy tín nhất để tránh tình trạng tiền mất tật mang.

Tại sao bạn không đến với chúng tôi – Viện Xây dựng nhỉ.

Viện Xây Dựng được thành lập từ lâu đời. Viện tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn làm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các lợi ích sau:

Đảm bảo chất lượng:

Đến với chúng tôi, bạn sẽ được hỗ trợ tất cả từ khâu chuẩn bị hồ sơ cho đến khi sát hạch, nhận kết quả. Vi vậy  Bạn sẽ bạn được cắt giảm tất cả các khâu trung gian.

Sản phẩm bạn nhận được đảm bảo chất lượng và yên tâm hành nghề hợp pháp mà không lo bị cơ quan có thẩm quyền “hỏi thăm”.

Tiết kiệm thời gian tối ưu:

Hồ sơ của các bạn được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí cho doanh nghiệp.

Nhân sự chuyên nghiệp:

Đội ngũ tư vấn là những nhân viên chuyên nghiệp, chính xác, hoạt động 24/24.

Khách hàng tin tưởng:

Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tới hơn hàng nghìn khách hàng khác nhau trên khắp các tỉnh thành toàn quốc và luôn nhận được sự hài lòng từ phía khách hàng.

Hãy đến với chúng tôi để nhận được dịch vụ tốt nhất qua Hotline: 0904.889.859 Ms Linh & 0909.099.583 Ms.Lam

 

 

 

2 Vote /