Tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án cấp tỉnh từ tháng 7/2013 đến nay. Đơn vị tôi thuê đơn vị tư vấn để giám sát thi công; đồng thời bên chủ đầu tư thành lập tổ tư vấn giám sát thi công, quản lý về kỹ thuật thi công xây dựng công trình, bao gồm giám sát chủ đầu tư và giám sát của đơn vị tư vấn. Từ tháng 7/2013 đến nay, tôi tham gia vị trí của tổ giám sát của chủ đầu tư ( nhưng tôi chưa có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát), tính đến thời điểm hiện nay thì tôi đã đủ 3 năm kinh nghiệm và số lượng công trình.

Vậy, theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quy định xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thì tôi có đầy đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III không?

 

Với câu hỏi trên theo Bộ Xây dựng trả lời:

 

Theo Quy định tại Khoản 2, Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng thì cá nhân đã trực tiếp tham gia giám sát thi công xây dựng và đủ 3 năm kinh nghiệm được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng. Do đó, các cá nhân có thể nộp hồ sơ & xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát có giá trị 5 năm tính từ ngày cấp.

 

Các cá nhân muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại các Sở Xây Dựng có thể xem thêm chi tiết tại đây: https://vienxaydung.com.vn/43-dich-vu-cap-chung-chi-hanh-nghe-tu-van-giam-sat-uy-tin.html

 

Trích nguồn: Bộ Xây Dựng

Vote /