Theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt đông xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử ( http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/ ) do cơ quan này quản lý.

 

Công bố thông tin năng lực xây dựng

 

Thủ tục hồ sơ công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng lên website của Bộ Xây Dựng bao gồm:

 

  • Đăng ký kinh doanh photo công chứng
  • Các hợp đồng kinh tế đã thực hiện với vai trò là nhà thầu chính
  • Hồ sơ nhân sự.

...v...v...v...

 

Nguyên tắc công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng

 

  • Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam có trách nhiệm công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng lên trên website của Bộ Xây Dựng.
  • Mọi thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân được đăng tải thông tin năng lực xây dựng trên trang thông tin điện tử của các Sở Xây dựng phải được chuyển về Bộ Xây dựng để xem xét, tích hợp dữ liệu và công bố trên trang thông tin điện tử do Bộ Xây dựng quản lý làm cơ sở tra cứu, lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong phạm vi cả nước.

 

Kết quả công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng

 

  • Doanh nghiệp sau khi có đủ gửi hồ xin đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng như hướng dẫn nêu trên nộp hồ sơ đến Bộ Xây dựng;
  • Thời gian đăng tải < 7 ngày. Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ.
  • Kết quả công bố thông tin năng lực xây dựng trên website Bộ Xây Dựng tại trang : http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn

 

Liên hệ dịch vụ công bố thông tin năng lực uy tín nhất

 

 

Với mục đích tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp, công ty. Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận dịch vụ công bố năng lực xây dựng lên website của Bộ Xây Dựng với thời gian nhanh nhất, HỖ TRỢ tuyệt đối với tất cả các doanh nghiệp khi làm việc với Viện. Cam kết chi phí & Kết quả làm việc tốt nhất. Liên hệ Hotline: 0909.099.583 /   (Ms.Lam) & 0904.889.859 (Ms.Hoa)

 

 

Vote /