nghị định

 

Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng - Nghị định 59/2015/NĐ-CP
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, được chính phủ ban hành, xét theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nghị định 59/2015/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Nghị định này thay thế Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ.

 

Mời bạn click vào link tải phù hợp dưới đây để tải về

 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.doc [499.5 Kb] (Đếm: 145)

 

 

Vote /