Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ thì một trong những điều kiện để được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 là: “Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế….” và “Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp”. Như vậy, cá nhân có bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp ngành kỹ thuật (có thời gian tham gia hoạt động xây dựng >5 năm) và có bằng tốt nghiệp đại học ngành xây dựng năm 2008, tính đến thời điểm hiện tại (năm 2010) chưa đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

 

Vụ Kinh tế Xây dựng

Vote /