Câu hỏi của bạn QVM tại hòm thư qvmmk2000@gmail.com hỏi :


Hiện nay tôi đang làm công tác khảo sát địa hình tại Công ty tư vấn thiết kế Rạch Giá, đã được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng từ năm 2005 và đổi lại năm 2011 đến tháng 3 năm 2016 hết hạn. Xin hỏi trường hợp của tôi có được cấp đổi chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng không? (bằng cấp tôi đã học là: Trung cấp trắc địa chuyên ngành trắc địa địa hình, địa chính và bằng Đại học Quản lý đất đai)

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

 

Theo thông tin cung cấp thì hiện tại ông đã được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng, đang làm công tác khảo sát địa hình tại Công ty tư vấn thiết kế Kiên Giang và đã có bằng tổt nghiệp Trung cấp Trắc địa và bằng Đại học Quản lý đất đai. Do đó, ông có thể thực hiện đề nghị cấp đổi chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình xây dựng theo quy định.

 

Xem thêm chi tiết về dịch vụ xin cấp nhanh chứng chỉ hành nghề xây dựng tại đây:
--> https://vienxaydung.com.vn/chung-chi-hanh-nghe/

 

 

Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng (Nguồn:Baoxaydung.vn)

1 Vote /