Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

 

Theo thông tin cung cấp thì hiện tại ông đã được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng, đang làm công tác khảo sát địa hình tại Công ty tư vấn thiết kế Kiên Giang và đã có bằng tổt nghiệp Trung cấp Trắc địa và bằng Đại học Quản lý đất đai. Do đó, ông có thể thực hiện đề nghị cấp đổi chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình xây dựng theo quy định.

 

Xem thêm chi tiết về dịch vụ xin cấp nhanh chứng chỉ hành nghề xây dựng tại đây:
--> https://vienxaydung.com.vn/chung-chi-hanh-nghe/

 

 

Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng (Nguồn:Baoxaydung.vn)

Vote /