THÔNG BÁO
V/v: KHAI GIẢNG HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & CẤP CHỨNG CHỈ PCCC

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành Luật PCCC . Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật phòng cháy chữa cháy và nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

 

ĐỐI TƯỢNG CẦN THAM GIA KHÓA HỌC:► Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy;
► Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành;
► Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất nguy hiểm về cháy, nổ.
► Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
► Các đối tượng khác có yêu cầu được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
► Các cá nhân khác có nhu cầu...

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY


► Khái quát tình hình cháy nổ và bài học kinh nghiệm từ các vụ cháy;
► Kiến thức pháp luật ( luật, nghị định, thông tư liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy), kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng.
►Những nguyên nhân xảy ra cháy nổ tại cơ sở và các biện pháp phòng ngừa (Phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, xăng dầu, ga,..).
► Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy.
► Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.
► Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, các bước xử lý khi cháy và kỹ năng thoát nạn trong đám cháy.
► Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháyhiện có.

 


♦ GIẢNG VIÊN: Đội ngũ giảng viên thuộc cục cảnh sát PCCC của Sở PCCC Thành Phố.


♦ KINH PHÍ : 1.000.000VNĐ/ Học viên
Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu đào tạo số lượng hoặc cấp chứng chỉ xin vui lòng liên hệ để được học phí ưu đãi tốt nhất


THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & HỒ SƠ: 01 CMND bản photo.

 

Các cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia khóa đào tạo cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy PCCC xin vui lòng liên hệ qua: 0904.889.859 (Ms.Hoa) ( Phụ trách đào tạo, giải quyết hồ sơ, tuyển sinh, cấp chứng chỉ)

 

Phòng cháy chữa cháy điều kiệnPhòng cháy chữa cháy điều kiện

 

3 Vote /