DV Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Xây Dựng Hạng 1 2 3

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận dịch vụ hỗ trợ xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng tại các Sở Xây Dựng như Sở Xây Dựng Hà Nội, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Hồ Chí Minh.....v....v.....v.....