Đào Tạo Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Bảo Vệ Bộ Công An

Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ - Cấp chứng chỉ bảo vệ chuyên nghiệp trên toàn quốc.