Khóa Học Chỉ Huy Trưởng Công Trình Tại TPHCM Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO: Tổ chức đào tạo lớp học chỉ huy trưởng công trình tại TP Hồ Chí Minh (TPHCM). Khai giảng thường xuyên 2 khóa / tháng tại Trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia. Cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng sau khi kết thúc khóa học.