Cấp Chứng Chỉ Thí Nghiệm Viên Lớp Thí Nghiệm Viên Ngành Xây Dựng

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng tổ chức đào tạo về nghiệp vụ thí nghiệm viên ngành xây dựng - cấp chứng chỉ thí nghiệm viên sau khi kết thúc khóa học. Khóa học thí nghiệm viên được khai giảng hàng tháng tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành