Cấp Chứng Chỉ Phòng Cháy Chữa Cháy PCCC

Triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC, huấn luyện phòng cháy chữa cháy, chủ động đẩy mạnh công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại chỗ; củng cố, tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng theo phương châm