Lịch Khai Giảng Khóa Học Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Xây Dựng Ngắn Hạn 2021

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng trân trọng kính mời quý cơ quan đăng ký và tham dự các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và quản lý tại Thành phố Hà Nội & TP Hồ Chí Minh được tổ chức khai giảng 2 khóa / tháng.