Lớp Học Tư Vấn Giám Sát Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh Uy Tín Nhất

  Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát - cấp chứng chỉ tư vấn giám sát thi công xây dựng. Tổ chức đào tạo tại Hà Nội - Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh thường xuyên 2 khóa / tháng. Để đăng ký tham gia khóa học bồi dưỡng giám sát. Liên hệ trực tiếp