Thông tư 66/2014/TT-BCA - Hướng dẫn Luật phòng cháy chữa cháy

Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP Phòng cháy và chữa cháy