Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1, 2, 3 là điều kiện cần đảm bảo sự hợp pháp trong quá trình hoạt động của người làm công tác quản lý dự án xây dựng. Chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về loại chứng từ này thông qua bài viết này.

Phân hạng chứng chỉ hành nghề quản lý dự án 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được phân làm 3 hạng gồm:

Chứng chỉ quản lý dự án vô cùng quan trọng trong công việc

 • Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1
 • Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 2
 • Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 3

Được cấp cho những đối tượng đảm bảo các yêu cầu tùy theo từng phân hạng.

Mẫu chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng hạng 1 2 3

 

Yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án 

Yêu cầu chung: 

 • Đủ năng lực hành vi dân sự 
 • Đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam được cấp bởi cơ quan thẩm quyền 
 • Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
 • Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học với các chuyên ngành liên quan 
 • Kinh nghiệm thực tế: 

Yêu cầu cụ thể:

Đối với Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1

Tối thiểu 7 năm tham gia các công việc liên quan

Đã là giám đốc quản lý dự án gồm: tối thiểu 1 dự án từ nhóm A hoặc 2 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên

Hoặc đã có một trong ba loại chứng từ sau: chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng 1, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 1, chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng 1 và đã từng tham gia quản lý dự án của tối thiểu 1 dự án từ nhóm A hoặc 2 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên

Đối với Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 2

 • Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học với các chuyên ngành liên quan 
 • Kinh nghiệm thực tế:

Tối thiểu 4 năm tham gia các công việc liên quan 

Đã là giám đốc quản lý dự án của tối thiểu 1 dự án từ nhóm B hoặc tối thiểu 2 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên

Hoặc đã có một trong ba loại chứng từ sau: chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng 2, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 2, chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng 2 và đã tham gia quản lý dự án của tối thiểu 1 dự án từ nhóm B hoặc tối thiểu 2 dự án từ nhóm C hoặc tối thiểu 3 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cùng loại trở lên

Đối với Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 3

 • Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan 
 • Kinh nghiệm thực tế:

Cá nhân có trình độ đại học với tối thiểu 2 năm kinh nghiệm với các công việc liên quan 

Cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp với tối thiểu 3 năm kinh nghiệm với các công việc liên quan 

Đã tham gia vào công việc quản lý dự án của tối thiểu 1 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên

hành nghề quản lý dự án xây dựng

Dịch vụ tư vấn chứng chỉ hành nghề quản lý dự án 

Chứng chỉ hành nghề là văn bằng pháp lý quan trọng đảm bảo cho cá nhân hoạt động hợp pháp. Muốn được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án bạn phải tham sát hạch theo đúng quy định của pháp luật. 

 

Việc chuẩn bị hồ sơ, làm thủ tục và sát hạch sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bạn biết đến dịch vụ tư vấn chứng chỉ hành nghề quản lý dự án của Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng.

Khi tham gia dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được hỗ trợ tối đa trong tất cả các khâu để được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1, 2, 3 từ nộp hồ sơ cho đến lúc nhận kết quả với giá cực kỳ tốt. Liên hệ 0909.099.583 - 0904.889.859 để biết thêm thông tin.

 

2 Vote /