DV Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Dự Án Xây Dựng Hạng 1 2 3

Đơn vị hỗ trợ tối đa trong tất cả các khâu để được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1, 2, 3 từ nộp hồ sơ cho đến lúc nhận kết quả với giá cực kỳ tốt.