Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

 

Theo khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng thì cá nhân có thể nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tại Sở xây dựng nào thấy thuận lợi cho mình mà không bắt buộc phải có hoạt động xây dựng trên địa bàn địa phương đó.

Căn cứ theo các quy định trên, cá nhân có quyền nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề ở bất cứ Sở Xây dựng nào và phải chịu trách nhiệm về nội dung kê khai của mình. Sở Xây dựng có quyền kiểm tra bằng nhiều biện pháp để xác minh nội dung của hồ sơ, nếu nội dung kê khai không đúng có quyền từ chối cấp chứng chỉ hành nghề.

 

Chú ý: Cá nhân có nhu cầu xin cấp nhanh chứng chỉ hành nghề xây dựng xin xem chi tiết tại đây:
-->> https://vienxaydung.com.vn/30-dich-vu-lam-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-uy-tin-toan-quoc.html

 

Nguồn thông tin: Bộ Xây Dựng - Boxaydung.vn

2 Vote /