Học Chứng Chỉ Đấu Thầu Tại Hòa Bình – Lai Châu – Hà Giang

Khai Giảng Lớp Học Đấu Thầu Tại Hà Giang - Lai Châu - Hòa Bình. Cấp chứng chỉ đấu thầu sau khi kết thúc khóa học