Lớp Học Quản Lý Dự Án tại Vĩnh Phúc - Phú Thọ - Yên Bái

Các lớp học quản lý dự án xây dựng được tổ chức đào tạo tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Phúc hàng tháng có 2 khóa. Cá nhân và đơn vị có nhu cầu tham gia khóa học xin vui lòng liên hệ đăng ký trực tiếp với đơn vị qua Hotline: 0904.889.859 -