Mời Học Lớp Quản Lý Dự Án Tại Phú Yên - Quảng Ngãi - Khánh Hòa

  Tổ chức các lớp học đào tạo nghiệp vụ quản lý dự án xây dựng tại các tỉnh thành như Phú Yên - Khánh Hòa - Quảng Ngãi. Cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học. Lớp học quản lý dự án được tổ chức thường xuyên hàng tháng.