Học Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng tại Thanh Hóa - Nghệ An- Hà Tĩnh

Khai giảng khóa học bồi dưỡng cấp chứng chỉ tư vấn giám sát thi công xây dựng tại Thanh Hóa - Nghệ An và Hà Tĩnh.