Khóa Học Đấu Thầu - Cấp Chứng Chỉ Đấu Thầu Toàn Quốc

    Tổ chức đào tạo các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại Hà Nội - Đà Nẵng - Hải Phòng - TPHCM và các tỉnh thành trên toàn quốc.