Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý vận hành nhà chung cư Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BXD quy định về việc đào tạo nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Ảnh minh họa