Khóa Học Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án Xây Dựng

  Tổ chức đào tạo các lớp, khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án thường xuyên hàng tháng tại Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Đăng ký học hoặc cấp chứng chỉ QLDA qua Hotline: 0909.099.583 (Ms.Lam) - 0904.889.859 (Ms.Hoa)