Theo Bộ LĐ-TB&XH, từ năm 2013 đến nay, Kosha đã có nhiều hỗ trợ VN trong việc xây dựng Luật An toàn vệ sinh lao động, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực phát triển của Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Việt Nam”.

“Thông qua dự án, phía Hàn Quốc đã hỗ trợ VN trong công tác đào tạo an toàn lao động, như: Phát triển chương trình giảng dạy, đào tạo công chức, tiếp nhận và sử dụng các thiết bị huấn luyện, chương trình giảng dạy và thiết bị huấn luyện” - ông Hà Tất Thắng nói.

KOSHA còn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động cho Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của VN, như: Vận hành các khóa đào tạo, giảng viên đào tạo cho Việt Nam, tư vấn về trang thiết bị đào tạo…

Theo ông Hà Tất Thắng, Dự án khắc phục hạn chế công tác huấn luyện hiện nay cũng còn thiếu về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị thực hành, giảng viên. Những tháng cuối năm 2015 là thời gian hoàn tất việc lắp đặt tất cả các thiết bị và các mô hình huấn luyện để thay đổi cơ bản công tác huấn luyện an toàn lao động theo luật an toàn vệ sinh lao động sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2016.

 

P/s: Cá nhân, đơn vị có nhu cầu tổ chức đào tạo an toàn lao động và cấp chứng chỉ an toàn lao động xin xem thêm TẠI ĐÂY


Hoàng Mạnh

Vote /