Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây DựngTổ chức đào tạo huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn lao động làm việc trong không gian hẹp, không gian hạn chế, không gian kín trên toàn quốc.

 

Cấp Chứng Chỉ An Toàn Trong Không Gian Hạn Chế, Hẹp và Kín

 

 

Các cá nhân có nhu cầu đăng ký học cấp chứng chỉ an toàn lao động làm việc trong không gian hạn chế, kín, hẹp,... và các lĩnh vực khác xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đơn vị qua thông tin:

 

1 Vote /