Tổ chức lớp học quản lý dự án tại Hà Nội. Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây dựng tổ chức đào tạo thường xuyên 2 khóa/tháng. Học viên sau khi kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ quản lý dự án. Để đăng ký tham gia khóa học, xin liên hệ trực tiếp qua Hotline: 0909.099.583 - 0904.889.859.

 

 

Lớp học quản lý dự án tại Hà Nội. Chất lượng - Uy tín nhất


Trong thời kỳ hội nhập với các khối kinh tế lớn trên thế giới, rất nhiều bộ luật tại Việt Nam được sửa đổi đề phù hợp với tình hình mới, sao bộ máy quản lý vận hành đạt hiệu quả cao nhất, trong đó luật xây dựng có rất nhiều điều, khoản mới được đưa ra như điều kiện, năng lực, kiến thức chuyen môn cần thiết để các cá nhân tham gia quản lý dự án. Viện Xây Dựng biết rõ được sự cần thiết đó đã tổ chức khóa học quản lý dự án tại Hà Nội để cho các quản lý, cá nhân, đại diện tổ chức theo học nhằm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đưa ra đất nước những cán bộ nguồn chất lượng nhất.

 

Khóa học quản lý dự án là gì? Tại sao cần chứng chỉ quản lý dự án ?


-Khóa học quản lý dự án tại Hà Nội nhằm đào tạo những cán bộ cốt cán, nâng cao kiến thức chuyên môn, có tầm nhìn chiến lược mới trong tình hình mới, chuyển hướng tư duy trong thời kỳ hội nhập để phù hợp với nên kinh tế mở của đất nước, các khâu, giai đoạn quản lý dự án sao cho tốt nhất, hợp lý nhất.


-Quản lý dự án là vấn đề cực kỳ quan trong trong việc triển khai dự án, để dự án diễn ra đúng tiến độ giao cho chủ đầu tư, người quản lý dự án phải là người thực sự tài năng, đạo đức cũng cực kỳ quan trọng, "CÓ TÂM- CÓ TẦM" mới thực sự giành hết tâm huyết để quản lý hiệu quả nhất.

-Viện Xây Dựng đã nghiên cứu các giáo trình rất nhiều năm nay để tối ưu bộ giáo trình trong khóa học quản lý dự án, sao cho các học viên không bị thiệt về kiến thức chuyên môn so với các nước tiên tiến, những kỹ năng và phương pháp quản lý dự án cũng được Viện Xây Dựng mời các chuyên gia trong và ngoài nước cùng nhau chát lọc, sao cho phù hợp với tình hình tại Việt Nam cũng như sự chuẩn mực cần thiết.

 

- Khóa học quản lý dự án tại Hà Nội được tổ chức đào tạo tại địa chỉ: 220 Đường Láng - Hà Nội ( Trường Đào Tạo Cán Bộ Lê Hồng Phong)

 

- Xem thêm: Lớp quản lý dự án tại TP Hồ Chí Minh

 

- Học phí quản lý dự án: 1.100.000 VNĐ/Khóa học/học viên

 


->Để tạo điều kiện theo học của các học viên trên cả nước ngày càng đông, Viện Xây Dựng có mở thêm khóa học quản lý dự án tại Hà Nội - Hải Phòng- Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, sao cho thuận tiện nhất để học viên đăng ký học.

 

- Đơn vị, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia khóa học quản lý dự án xin vui lòng liên hệ: Hotline: 0904.889.859 - 0909.099.583

 

Viện Xây Dựng

3 Vote /